Community Cases


Onze community's bevinden zich in het sociale domein, in het bedrijfsleven en in buurten. Samen met onze partners werken we aan actuele vraagstukken in de samenleving en adviseren wij hen hoe communityvorming kan helpen om gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hier vind je enkele actuele vraagstukken waaraan wij op dit moment werken.

Toekomstbestendige zorg

Mensen worden steeds ouder en dit zorgt ook voor een toenemende en complexere zorgvraag. Mensen willen, en moeten, langer thuis blijven wonen. De kosten worden steeds hoger en zetten de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg onder druk. Daarnaast hebben zorgorganisaties moeite met het vinden en behouden van personeel door de hoge werkdruk en uitstroom.

Wij adviseren diverse zorgorganisaties in Limburg en Noord-Brabant over het bevorderen van samenwerking tussen zorgprofessionals en samenwerking in buurten met o.a. woningcorporaties en gemeenten. Ook biedt communitybuilding mogelijkheden voor het vinden en behouden van zorgpersoneel. Zowel door middel van samenwerken op de arbeidsmarkt als samenwerkingen tussen zorgorganisaties en onderwijsinstellingen om toekomstig personeel op te leiden.

Wij werken als strategisch partner samen met verschillende partijen aan betere zorg. Samen met Envida en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool werken we aan een gezonde levensstijl, vitaliteit en het sociale netwerk van bewoners in Groot-Meerssen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In samenwerking met Envida en Servatius dragen we ook bij aan communitybuilding in Maastricht. Met Oktober, Archipel en Valkenhof zetten we communityvorming in voor kennisuitwisseling en efficiëntie onder zorgprofessionals in Noord-Brabant.

De inclusieve stad

Hoe creëer en draag je zorg voor een omgeving waarin inwoners elkaar ondersteunen en krachten bundelen? Meer inzetten op community vorming is de eerste stap in de goede richting. Een versterkt gemeenschapsgevoel zorgt ervoor dat mensen elkaar beter weten te vinden, niet alleen voor hulpvragen, maar ook voor sociaal contact, waar lasten en lusten gedeeld worden en niemand er alleen voor hoeft te staan. In sommige gevallen ontstaat dit gemeenschapsgevoel vanzelf op andere plekken moet dit aangewakkerd worden. Vaak wordt er naar digitale oplossingen gekeken. Een digitaal platform of app is zeker een passend middel om communityvorming te stimuleren, maar kan niet het uiteindelijke doel zijn. Hiervoor heb je een goed onderbouwde strategie, de juiste ondersteuning en genoeg betrokkenheid van de buurt zelf nodig.

Gemeente en wijkinstanties kunnen hier een aanjager voor zijn. Niet door een digitaal platform op te leggen maar door een omgeving te faciliteren waarin inwoners op eigen kracht elkaar kunnen ondersteunen. Onderlinge samenwerking en draagvlak tussen wijkinstanties is hierbij wel noodzakelijk. ‘Verkokering’ moet plaatsmaken voor een gezamenlijke ambitie van alle wijkinstanties. Eén die de ervaringen van professionals uit het veld omarmt en een helder en duidelijk overzicht geeft van de situatie in de gekozen wijk of buurt.

Dit doen we bijvoorbeeld samen met Heem Wonen en Gemeente Kerkrade in Kerkrade West. Met Envida en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool werken we aan een gezonde levensstijl, vitaliteit en het sociale netwerk van bewoners in Groot-Meerssen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En met Envida en Servatius zijn we in enkele wijken in Maastricht actief om de systeemwereld en leefwereld dichter bij elkaar te brengen.

De energietransitie

De energietransitie gaat razendsnel. Met telkens elkaar opeenvolgende uitdagende innovaties aan de basis: biomaterialen, zon, wind, waterstof, ijzerpoeder, energie opslag, hybride warmtepompen, inductie. Tegelijkertijd is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Uitdaging is voldoende vakmensen met up-to-date kennis en expertise in het veld te krijgen.

Grensoverschrijdende samenwerking met bundeling van kennis afkomstig van hogescholen en universiteiten aan beide zijden van de grens in Nederland en Vlaanderen in combinatie met toepassing in de praktijk bij gespecialiseerde bedrijven in de regio bieden de oplossing. Vakkennis bouw je op in de praktijk in remote labs, bij aangesloten kennisinstellingen en hands-on bij bedrijven. Een eigentijdse aanpak, aantrekkelijk voor beginners en op maat voor vaklui. Samen werken aan energietransitie vereist een eigentijdse aanpak, learning on the job, 24/7 met proefopstellingen en coaching. Commitment van bedrijven, kennisinstellingen, de politiek en draagvlak bij beleidsmakers. Dat biedt dit project: de ultieme vorm van samenwerking in de Energy Learning Community (AMV-ELC).

Schakel Principe

Met onze eigen werkwijze weten we waardevolle community's op te bouwen en te onderhouden.

onze werkwijze

Hoofdkantoor Schakel

Meerssenerweg 166
6222 AK Maastricht
043 - 321 57 86

Copyright © 2023 Schakel Holding BV | Privacy verklaring