LOCATIE MAASTRICHT

Stadionweg 70 C

6225 XR Maastricht

043 - 321 57 86

LOCATIE EINDHOVEN

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven

040 - 763 07 13

SCHAKEL NOORD

051 - 376 39 24

LOCATIE HASSELT (POSTADRES) (B)

Hendrik van Veldekesingel 150/57

B-3500 Hasselt

0032 - 089 44 91 22

LOCATIE TURNHOUT (B)

Rubensstraat 104

B-2300 Turnhout

0032 - 089 44 91 22

LOCATIE ANTWERPEN (B)

Antwerpsesteenweg 124

Aartselaar

0032 - 089 44 91 22

Disclaimer - Algemene Voorwaarden


Ontwerp: GrafiCol

Voordeel

Schakel B.V. biedt haar leden de mogelijkheid om financieel en niet financieel voordeel te genereren door per onderwerp de mogelijkheid te bieden om samen te werken. Dit samenwerkingsprincipe maakt dat de leden optimaal gebruik kunnen maken van een uitgebreid netwerk en per onderwerp kunnen bepalen met wie, hoe en wanneer ze de verbinding willen maken, waarbij een eventueel financieel voordeel een logisch gevolg zal zijn.


Kennis

Schakel B.V. verbindt haar leden dusdanig dat zij op niet-concurrentiegevoelige en niet strategische onderwerpen kennis kunnen delen. Kennis in de vorm van successen, blunders, ervaringen, ideeën, innovaties, verbindingen en gebeurtenissen. Hierdoor hoeven Schakel Leden afzonderlijk niet meer ieder voor zich ‘het wiel uit te vinden’ en ontstaat er een platform waarop sectoren zich integraal kunnen verbinden per onderwerp.


Gemak

Schakel B.V. draagt zorg voor een fysieke en digitale omgeving, waarin Schakel Leden constant en adequaat geïnformeerd en gefaciliteerd worden. Hierdoor biedt Schakel B.V. haar leden de mogelijkheid om op een laagdrempelige en snelle manier zowel behoefte als aanbod te delen.


Duurzaamheid

Schakel B.V. zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief ledenbestand, waardoor het aantal onderwerpen en het aantal leden constant ingebracht, gedeeld en verbonden kan worden. Hierdoor is continuïteit gewaarborgd en biedt Schakel B.V. haar leden een samenwerkingsvorm voor vandaag, maar ook voor volgende week en volgend jaar.

Inloggen Route |